Biografi


Helene GjerrisHelene Gjerris har siden 2010 været ansat som professor mso på Syddansk Musikkonservatorium, hvor hun varetager hovedfagsundervisning i sang, er faggruppeleder for sangfaggruppen og derudover er ansvarlig for en bred vifte af tværfaglige samarbejdsprojekter.

 

 

Helene Gjerris er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København og på École Philippe Gaulier i London. Hun debuterede officielt i 1997, men allerede inden da var det klart, at hun var en usædvanlig figur i dansk musikliv.

Hun har siden sine studieår beskæftiget sig med det klassiske kerne-repertoire og har løbende haft engagementer som opera- og oratoriesolist med de danske symfoniorkestre samt på Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater. Samtidig har hun gennem hele sin karriere været dybt involveret i nutidsmusikken, og adskillige værker er skrevet specielt til hende.

I 1992 var hun med til at stifte Figura Ensemble, som siden da har opført ny kompositionsmusik, udviklet musikdramatiske udtryksformer og koncertformer, indspillet cd’er og samarbejdet med en lang række af danske og internationale kunstnere.

For sine usædvanligt alsidige evner er Helene Gjerris blevet belønnet med bl.a. Aksel Schiøtz Prisen, Gladsaxe Musikpris, Musikanmelderringens Kunstnerpris, Dansk Tonekunstner Forenings hæderspris, Reumert Talentprisen, Tagea Brandts Rejselegat, Komponistforeningens Kunstnerpris og Julie Friisholms mindelegat.